सुचना पाटी

अत्यन्त जरुरी सूचना

                                                                                                                                                     मिति २०७४।०७।०८ गते

 

मिति २०७४।०७।१० गते शुक्रबार यस कार्यालयको प्राविधिक समस्याले गर्दा लिखित परिक्षा, लाइसेन्स वितरण तथा ट्रायल परिक्षा सम्बन्धी मात्र कार्य सम्पादन गरिने र नयाँ दर्ता, नविकरण, रि ट्रायल तथा राजश्व सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बन्द हुने व्यहोरा सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराइन्छ ।

यस कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ ।

                                                                                                                                                               या.व्या.का.स.चा.अ.प.
                                                                                                                                                                एकान्तकुना,बाग्मती ।
 

अन्य सुचना: