सुचना पाटी

वर्ग A र K तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

                                                                                                             मिति २०७४।५।२१ गते

मिति २०७४।०५।१९ गते (०४ अगष्ट २०१७) मा  वर्ग A,K नयाँ तथा वर्ग थप तर्फ दर्ता भै मिति २०७४।०५।२१ गते लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण परीक्षार्थीहरु साथै रि–ट्रायलका परीक्षार्थीहरुको ट्रायल परीक्षा मिति २०७४।०५।२३ गते  शुक्रबार हुने व्यहोरा सम्बिन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

यसबाट सेवाग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधा प्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ ।

अन्य सुचना: