सुचना पाटी

वर्ग बी को दर्ता सम्बन्धी सूचना
सूचना
 
एकान्तकुना कार्यालयमा वर्ग बी (B) को नयाँ दर्ता र वर्ग थपको टोकन र कुपन लिएका निवेदकहरुलाई सार्वजनिक विदा बाहेक मंगलबार र बुधबार कार्यालयमा गई दर्ता गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ । 
 
अन्य सुचना: