सुचना पाटी

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

                                                                                                                                       मिति २०७४।५।१४गते

यस कार्यालयबाट लिइने वर्ग B र C तर्फको प्रयोगात्मक परीक्षा नेशनल ट्रेडिङ लि. को परिसर वग्गीखानामा सञ्चालन हुदै आएकोमा मिति २०७४ भाद्र १६ गते शुक्रबार देखि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना निकट रहेको सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलमा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै सेवाग्राहीको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पुनश्चः वर्ग D,E,F,G वर्गको परिक्षा केही समयको लागि ने.टे.लि. परिसरमा नै सञ्चालन हुनेछ ।
 

अन्य सुचना: