सुचना पाटी

वर्ग B तर्फको रि–ट्रायल सम्बन्धि जरुरी सूचना


                                                                         मिति २०७४।०५।०४ गते

यस कार्यालयबाट वर्ग B तर्फ रि–ट्रायल दर्ता भई १५ अगष्ट २०१७ को ट्रायल चेक लिष्टबाट हुने भनिएको ट्रायल परीक्षा १७ अगष्ट २०१७ मा समावेश गरि मिति २०७४।०५।०८ गते विहिबारबाट शुरुहुने व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाप्रति कार्यालय क्षमाप्रार्थी छ ।
नोटः परीक्षार्थीहरुको नामावली कार्यालयको Facebook Page मा उपलब्ध छ ।
https://www.facebook.com/bagmati.license

अन्य सुचना: